Et innblikk


"Takk for at ditt blikk er fast og sterkt når jeg ikke tør å møte verden med mitt eget"  - utdrag fra egen tekst.
Sammen med mange som har hjulpet meg å finne fokus der fremme, så har skyggebarnet endelig festet blikket.
Boken "Skyggebarn" er min historie om en adopsjon som ikke burde funnet sted.

Foredraget er basert på min historie med temaer som adopsjon, identitet og tilknytning.

OM MEG


Jeg er født i Sør-Korea i 1968. Adoptert til Norge i 1969.
Oppvokst i Bærum. Forfatter av boken Skyggebarn utgitt 23. januar 2020. Gift og bor på Otta. Har to voksne barn.

Jeg er utdannet helsesekretær, men er uføretrygdet på grunn av postpoliosyndrom.
Har pr. i dag verv som leder i Otta Lions Club og er medlem i Sel Sanitetsforening.
Er amatørfotograf og finner som oftest motivene i fjellheimen i og rundt Gudbrandsdalen. Synger i kor.

Navn: Eli Therese Gran

Født: januar 1968

Nasjonalitet: Sør-Korea

Fimen under gir et innblikk i mine tanker om mitt budskap.