OM MEG


Jeg er født i Sør-Korea i 1968. Adoptert til Norge i 1969.
Oppvokst i Bærum og har, etter noen år i Gudbrandsdalen, nå flyttet tilbake til Bærum. Jeg er forfatter av boken Skyggebarn, som ble utgitt 23. januar 2020 og har to voksne barn.

Jeg er opptatt av å formidle hva ettervern og oppfølging av  adopterte og deres familie og nettverk, har å si for de utfordringer en adoptert møter som følge av å ha blitt forlatt og hatt usikker omsorgssituasjon tidlig i livet.

Jeg er utdannet helsesekretær, men er uføretrygdet på grunn av postpoliosyndrom.

Er amatørfotograf og har stort sett med et kamera overalt.

Navn: Eli Therese Gran

Født: januar 1968

Nasjonalitet: Sør-Korea

Et innblikk


"Takk for at ditt blikk er fast og sterkt når jeg ikke tør å møte verden med mitt eget"  - utdrag fra egen tekst.
Sammen med mange som har hjulpet meg å finne fokus der fremme, så har skyggebarnet endelig festet blikket.
Boken "Skyggebarn" er min historie om en adopsjon som ikke burde funnet sted.

Foredraget er basert på min historie med temaer som adopsjon, identitet og tilknytning.

Fimen under gir et innblikk i mine tanker om mitt budskap.