FOREDRAG

IMG_2012

Illustrasjon: Veronika Gran Fossum

Foredraget er bygget opp med boken som bakgrunn.


Det vil kunne endres og tilpasses deres hovedfokus innen adopsjon, tilknytning og omsorg for barn. Hovedmålgrupper er tenkt å være organisasjoner for, med og av adopterte og deres familier, samt fagpersonell og folk under utdanning innenfor sosialfag, barnevern,

psykisk helse og skole/barnehage.